Ansökan om skolskjuts

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt riktlinjer för skolskjutsverksamheten i kommunen gäller följande: ”Elev som är inskriven i fritidshem får kostnadsfri skolskjuts mellan hemmet och skolan eller mellan skolan och hemmet vid de tillfällen eleven inte vistas i fritidshem före eller efter skoldag”.

Förnyad ansökan görs inför varje läsår

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa