Ansökan/anmälan om inrättande av enskild avloppsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten används för att ansöka/anmäla om inrättande av enskild avloppsanläggning enligt 13-14 §§ förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Observera att om ansökan/anmälan är ofullständigt ifylld eller saknar bilagor skickas en begäran om komplettering. Handläggning påbörjas när ansökan/anmälan är komplett. För mer information se Övertorneå kommuns hemsida.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa