Ansökan/anmälan om inrättande av enskild avloppsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten används för att ansöka/anmäla om inrättande av enskild avloppsanläggning enligt 13-14 §§ förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Observera att om ansökan/anmälan är ofullständigt ifylld eller saknar bilagor skickas en begäran om komplettering. Handläggning påbörjas när ansökan/anmälan är komplett. För mer information se Övertorneå kommuns hemsida.

Avgift för handläggning av anmälan kommer att faktureras enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxan.

GDPR
I syfte att kunna hantera din anmälan kommer samhällsbyggnadsnämnden att behandla dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter kontakta Övertorneå kommun på 0927–72000 eller via www.overtornea.se

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa