Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om byggåtgärd

I vissa ärenden där du inte behöver bygglov, kan en anmälan om byggåtgärd krävas.

Du behöver göra en anmälan om du ska:

 • Ändra bärande delar i en byggnad
 • Installera eller göra stora ändringar för hiss, eldstad, rökkanal eller ventilation
 • Installera eller göra stora ändringar för vatten och avlopp
 • Ändra en byggnad så att det påverkar brandskyddet
 • Riva huvudbyggnad utanför detaljplanerat område
 • Uppföra ett så kallat "Attefallhus" som inte kräver bygglov för en- eller tvåbostadshus
 • Göra en bygglovfri tillbyggnad av ditt en- eller tvåbostadshus på max 15 kvm bruttoarea
 • Inreda ytterligare en bostad i ditt enbostadshus

Du behöver inte göra en anmälan om du ska:

 • Byta en braskamin mot en ny braskamin, en oljepanna mot en ny oljepanna eller vedpanna mot en ny vedpanna
 • Installera en pelletsbrännare i en panna du redan har

Avgift för handläggning av anmälan kommer att faktureras enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxan.

GDPR
I syfte att kunna hantera din anmälan kommer samhällsbyggnadsnämnden att behandla dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter kontakta Övertorneå kommun på 0927–72000 eller via www.overtornea.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Ritningar

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa