Serveringstillstånd stadigvarande

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansvaret för tillståndsgivningen ligger på kommunstyrelsens arbetsutskott. Handläggningen sköts av alkoholhandläggaren som är anställd på samhällsbyggnadsförvaltningen. Den som söker tillstånd kan söka antingen för servering till allmänheten eller till slutet sällskap, permanent eller tillfälligt. Förutom alkohollagen styrs tillståndsgivningen av riktlinjer för serveringstillstånd av alkohol, antagna av kommunfullmäktige.

Mer information om serveringstillstånd hittar du här.

Betalning av avgift skall göras till bankgiro: 355-4334

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa