Ansökan om kommunal färdtjänst för dig som är 75 år eller äldre

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är folkbokförd i Övertorneå kommun samt 75 år eller äldre, ansöka om kommunal färdtjänst. Förutsättningarna för att beviljas kommunal färdtjänst är att du uppfyller ålderskriteriet, att du har för avsikt att resa inom kommunens gränser samt att du klarar av att resa i vanlig taxibil med eventuellt stöd av chaufför och enklare hjälpmedel så som rollator eller dylikt.

Om du av någon anledning inte uppfyller ovanstående kriterier - för att du t.ex. är yngre än 75 år, ska resa utanför Övertorneå kommuns gränser eller har behov av större hjälpmedel så som att åka i rullstol, ledsagare eller liknande får du i stället vända dig till regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) och göra en ansökan där. Du når dem på telefonnummer 0926-752 77 under telefontid kl. 10-12 på vardagar.

Frågor om e-tjänsten

Biståndshandläggare
Bistandh@overtornea.se
0927-720 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa