Ansökan om egen sotning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt nya ”lagen om skydd mot olyckor” (SFS 2003:778), 3 kap. 4§ andra stycket, får kommunen medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotningen på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotning kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Denna möjlighet omfattar endast sotningsmomentet (rengöringen) medan brandskyddskontrollen även fortsättningsvis ska genomföras av skorstensfejarteknikern. Frister för denna kontroll framgår av Räddningsverkets föreskrifter SRVFS 2003:11.
Ett medgivande om att få sota själv kan återkallas om det vid brandskyddskontroll eller tillsyn skulle visa sig att sotningen inte skett på ett sådant sätt att anläggningen är säker från brandskyddssynpunkt.

Personuppgifter 
Personuppgifter kommer att behandlas enligt Personuppgiftslagen SFS nr: 1998:204, PuL

Frågor om e-tjänsten

Roland Mäki
roland.maki@overtornea.se
092772191

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa