Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Via denna E-tjänst kan du ansöka om tillstånd för hantering av brandfarlig vara.

Personuppgifter
Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

Blankett för anmälan till räddningsnämnden avseende brandskyddsansvarig föreståndare för brandfarlig vara finns att ladda ner till höger.

Frågor om e-tjänsten

Roland Mäki
roland.maki@overtornea.se
092772191

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa