Yrkesmässig användning av växtskyddsmedel

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst används för tillstånds- eller anmälningspliktig hantering av växtskyddsmedel enligt förordning (SFS 2014:425) om bekämpningsmedel.

Ni kan även skicka in dokument med alla uppgifter till e-post: miljo-byggnad@overtornea.se,
eller via post: Övertorneå kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 957 85 Övertorneå

Avgift för handläggning av anmälan kommer att faktureras enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxan.

GDPR
I syfte att kunna hantera din anmälan kommer samhällsbyggnadsnämnden att behandla dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter kontakta Övertorneå kommun på 0927–72000 eller via www.overtornea.se

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsförvaltningen
miljo-byggnad@overtornea.se
0927- 720 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa