Anmälan om lokaler för hygienisk verksamhet, tillfälligt boende eller fritidsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan anmäla en lokal för hygienisk verksamhet som exempelvis fotvård, solarium och frisör. Även hotell, pensionat, vandrarhem samt lokaler för undervisning och fritidsanläggningar kan anmälas via denna tjänst. Anmälan ska ske senast 6 veckor innan lokalerna är avsedda att tas i bruk.

Avgift för handläggning av anmälan kommer att faktureras enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxan.

GDPR
I syfte att kunna hantera din anmälan kommer samhällsbyggnadsnämnden att behandla dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter kontakta Övertorneå kommun på 0927–72000 eller via www.overtornea.se

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsförvaltningen
miljo-byggnad@overtornea.se
0927-720 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa