Sanering av PCB

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här anmäls planerade åtgärder för PCB-sanering av byggnader belägna inom Övertorneå kommun.

Observera att anmälan ska lämnas in senast tre veckor innan åtgärden påbörjas.

Korrekt ifyllda uppgifter förkortar handläggningstiden.

Avgift för handläggning av anmälan kommer att faktureras enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxan.

GDPR
I syfte att kunna hantera din anmälan kommer samhällsbyggnadsnämnden att behandla dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter kontakta Övertorneå kommun på 0927–72000 eller via www.overtornea.se

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsförvaltningen
miljo-byggnad@overtornea.se
0927-720 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa