Anmälan om att vidta åtgärder med anledning av föroreningsskada

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Via denna e-tjänst du göra en anmälan om att vidta avhjälpandeåtgärd med anledning av föroreningsskada enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd §28 till kommunen. Se till att ha all dokumentation nära till hands, i digital form, när du fyller i ärendet. Det underlättar för dig vid ifyllandet.

Handläggning av ärendet
Skicka anmälan i god tid, senast 6 veckor, innan åtgärden planerar att utföras. Om föroreningen avser ett läckage eller ett akut utsläpp ska åtgärd vidtas omgående. Kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen på en gång. En skriftlig redogörelse ska sedan skickas efter det att åtgärden är utförd. 

Vänligen fyll i en e-tjänsten korrekt. Om viktiga uppgifter saknas kan komplettering krävas in, vilket förlänger handläggningstiden.

Avgift
Vid anmälan om vidtagande av åtgärd med anledning av föroreningsskada tar kommunen ut en avgift motsvarande nedlagd handläggningstid, enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Behandling av personuppgifter
Miljö- och byggnadsnämnden i Övertorneå kommun registrerar dina personuppgifter enligt GDPR. Du har rätt att få information om uppgifterna i registret och att få rättelse om uppgifterna är felaktiga. För information kan du vända dig till Övertorneå kommun, Miljö- och byggnadsnämnden 957 85 Övertorneå, tel 0927-720 00.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsförvaltningen
miljo-byggnad@overtornea.se
0927-720 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa