Anmälan om cistern som ska tas ur bruk

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Via denna e-tjänst kan du anmäla om du avser att ta en cistern med tillhörande rörledningar ur bruk.

Avgift för handläggning av anmälan kommer att faktureras enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxan.

Info om GDPR
Samhällsbyggnadsnämnden i Övertorneå kommun registrerar dina personuppgifter enligt GDPR. Du har rätt att få information om uppgifterna i registret och att få rättelse om uppgifterna är felaktiga. För information kan Du vända Dig till Övertorneå kommun, Samhällsbyggnadsnämnden 957 85 Övertorneå, tel 0927-720 00.
 

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsförvaltningen
miljo-byggnad@overtornea.se
0927-720 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa