Lämna in årsrapport för köldmedier

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Rapportera dina köldmedier varje år

Har du en verksamhet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump installerad? Kanske har du en industriell verksamhet, skolkök, restaurang, butik eller förvaltar en fastighet? Då kan du beröras av regler om kontroll och rapportering av köldmedier.

De köldmedier som används idag är i regel kraftiga växthusgaser och innehåller så kallade f-gaser (fluorerade växthusgaser). När f-gaser släpps ut, eller läcker ut, i atmosfären bidrar de till växthuseffekten på liknande sätt som koldioxid.

Årlig rapport

Du som har ett eller flera aggregat, motsvarande 5 ton koldioxidekvivalenter, där mängden köldmedier uppgår till minst motsvarande 14 ton koldioxidekvivalenter ska sammanställa en årlig rapport. Den ska lämnas in senast den 31 mars året efter det kalenderår som redovisas. Det kylföretag du anlitar kan lämna de uppgifter du behöver. Om du anlitar flera olika kylföretag under året måste du själv sammanställa uppgifterna.

Regler vid läckagekontroll

Mängden ska anges i ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Hur ofta kontrollen av läckage ska utföras på utrustningen bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e).

Mängden koldioxidekvivalenter ? Läckagekontroller

5 ton CO2e eller mer - 1 gång per 12 månader

50 ton CO2e eller mer - 1 gång per 6 månader

500 ton CO2e eller mer - 1 gång per 3 månader

Om utrustningen har ett system som varnar för läckage förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla. Observera att kontrollen av läckage måste göras inom det utsatta intervallet och utföras av ett certifierat företag. Alla företag som har ett certifikat för f-gas finns registrerade hos Incert

Avgift för handläggning av anmälan kommer att faktureras enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxan.

GDPR
I syfte att kunna hantera din anmälan kommer samhällsbyggnadsnämnden att behandla dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter kontakta Övertorneå kommun på 0927–72000 eller via www.overtornea.se

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsförvaltningen
miljo-byggnad@overtornea.se
0927-720 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa