Boka bygglovsrådgivning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Via denna e-tjänst kan du anmäla ditt intresse för bygglovrådgivning. Ange vilken adress eller fastighetsbeteckning som du avser att bygga på och vad du avser att göra. Någon från samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att ta kontakt med dig.

Avgift för handläggning av anmälan kommer att faktureras enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxan.

GDPR
I syfte att kunna hantera din anmälan kommer samhällsbyggnadsnämnden att behandla dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter kontakta Övertorneå kommun på 0927–72000 eller via www.overtornea.se

Frågor om e-tjänsten

Britt Omark
miljo-byggnad@overtornea.se
0927-72039

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa