Begäran om slutbesked

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som är byggherre måste visa att alla krav för din åtgärd är uppfyllda innan samhällsbyggnadsförvaltningen kan utfärda ett slutbesked. Kraven finns i ditt lov, kontrollplan och startbesked.

I ditt startbesked står det vilka handlingar du som byggherre ska lämna in till samhällsbyggnadsförvaltningen för ett beslut om slutbesked.

Det är viktigt att du som är byggherre lämnas in begäran om slutbesked i god tid innan ditt bygge färdigställs. Nämnden får då tid på sig att kalla till ett slutsamråd samt avgöra om det behövs mer underlag för att ett slutbesked ska fattas.

När du får ditt slutbesked får du även ta byggnaden i bruk. Du får exempelvis inte flytta in i en byggnad förrän du fått ditt slutbesked.

Avgift för handläggning av anmälan kommer att faktureras enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxan.

GDPR
I syfte att kunna hantera din anmälan kommer samhällsbyggnadsnämnden att behandla dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter kontakta Övertorneå kommun på 0927–72000 eller via www.overtornea.se

Frågor om e-tjänsten

Britt Omark
miljo-byggnad@overtornea.se
0927-72039

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa