Anmälan till lägenhetsregistret

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Det innehåller grundläggande information om alla bostäder, bland annat uppgifter om area, antal rum och kökstyp.

Även bostäder i småhus, som villor och radhus, ingår i registret. Detta gäller oavsett om de används för permanent boende eller fritidsboende. Det finns ingen uppgift i lägenhetsregistret om vem som äger, hyr eller bor i en lägenhet. Registret innehåller i huvudsak endast information om själva bostaden och byggnaden samt om bostadens adress.

Statistiska centralbyrån (SCB) kan med hjälp av registret ta fram statistik över bostäder och hushåll för att t ex beskriva byggandet i landet, förändringar i bostadsbeståndet samt för samhällsplanering och forskning. Det innebär också att de traditionella folk- och bostadsräkningarna med frågeblanketter inte behövs längre. Uppgiftslämnandet minskas för både allmänhet och fastighetsägare.

Uppgifter till lägenhetsregistret Övertorneå kommuns uppdrag är att i samband med bygglovshanteringen samla in uppgifterna och registrera dessa i lägenhetsregistret. Du som avser att uppföra en bostadsbyggnad kommer i samband med ditt bygglov att uppmanas att fylla i en blankett med uppgifter till underlag för lägenhetsregistret.

Lägenhetsnummer I de fall där det finns fler än en bostad med samma adress, exempelvis i flerbostadshus, har varje bostad fått ett eget nummer enligt en standard. Numret anger var i byggnaden lägenheten finns.

Vem är skyldig att lämna uppgifter? Den som äger en fastighet eller avser att uppföra sådan genom nybyggnation med en eller flera bostadslägenheter och som får en uppmaning att lämna uppgifter är, enligt lagen (2006:378) om lägenhetsregister, skyldig att lämna de uppgifter som behövs för att upprätta lägenhetsregistret. Med fastighetsägare avses i lagen även tomträttshavare och ägare av byggnad på annans fastighet (så kallad ofri grund).

Avgift för handläggning av anmälan kommer att faktureras enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxan.

GDPR
I syfte att kunna hantera din anmälan kommer samhällsbyggnadsnämnden att behandla dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter kontakta Övertorneå kommun på 0927–72000 eller via www.overtornea.se

Frågor om e-tjänsten

Britt Omark
miljo-byggnad@overtornea.se
0927-72039

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa