Ansökan om korttidsvistelse för äldre personer

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Använd den här e-tjänsten om du behöver ansöka om korttidsvistelse för din närstående som du behöver få avlastning i omhändertagandet kring, antingen månatligen eller tillfälligt behov. Gäller i de fall där du bor tillsammans med din närstående och det finns ett hjälpbehov hos din närstående, exempelvis på grund av kognitiv svikt/demens eller annars ett fysiskt eller psykiskt omvårdnadsbehov.

Frågor om e-tjänsten

Biståndshandläggare
Bistandh@overtornea.se
0927-720 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa