Anmälan om eldstad och rökkanal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Innan du ska installera eller ändra en eldstad och rökkanal, exempelvis braskamin, pelletspanna, måste du göra en anmälan till samhällsbyggnadsnämnden.Du får inte börja installera din eldstad innan du fått ett startbesked från samhällsnämnden. Innan eldning i eldstaden sker första gången måste hela installationen vara besiktad och godkänd av Skorstensfejaren.
Följande åtgärder rörande eldstäder kräver en anmälan:

- Nyinstallation av eldstad och/eller rökkanal (skorsten)

- Byte av eldstad

- Byte av rökkanal (skorsten)

- Installation av braskasset i befintlig öppen spis

- Byte av brännare i befintlig panna (byte av energislag från oljebrännare till pelletsbrännare eller liknande)

Avgift för handläggning av anmälan kommer att faktureras enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxan.

GDPR
I syfte att kunna hantera din anmälan kommer samhällsbyggnadsnämnden att behandla dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter kontakta Övertorneå kommun på 0927–72000 eller via www.overtornea.se

Frågor om e-tjänsten

Britt Omark
miljo-byggnad@overtornea.se
0927-72039

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa