Anmälan kontrollansvarig

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Då du ska utföra åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov behöver du som byggherre en kontrollansvarig (KA). Den kontrollansvarige arbetar på uppdrag av dig som är byggherre.

Den som är KA ska vara certifierad samt ha erfarenhet, kunskap och vara lämplig för sitt uppdrag. Den som är kontrollansvarig ska ha ett självständig förhållande till den åtgärd som ska kontrolleras. Han eller hon får alltså inte vara kontrollansvarig och arbeta för det företag som beställer bygget eller bygger.

Den kontrollansvarige ska:

- hjälpa byggherren med att upprätta en kontrollplan

- se till att kontrollplanen, gällande bestämmelse och villkor följs

- närvara vid tekniska samråd, besiktningar, samhällsbyggnadsförvaltningens arbetsplatsbesök

- dokumentera sina byggplatsbesök

- ge utlåtande till byggherren och samhällsbyggnadsförvalningen som underlag för slutbesked

Handläggningen debiteras enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxan.

GDPR
I syfte att kunna hantera din anmälan kommer samhällsbyggnadsnämnden att behandla dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter kontakta Övertorneå kommun på 0927–72000 eller via www.overtornea.se

Frågor om e-tjänsten

Britt Omark
miljo-byggnad@overtornea.se
0927-720 39

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa