Förenklad ansökan om vissa insatser enligt socialtjänstlagen 4 kap 2a§

LÄS MER

Socialnämnden i Övertorneå har beslutat att vissa hjälpinsatser i hemmet går under förenklad handläggning för dig som är över 75 år. Förenklad handläggning innebär att du som är över 75 år (och ansöker om en insats enligt förenklad handläggning), har möjlighet att få denna insats utan att biståndshandläggare behöver utreda om du har rätt till detta eller ej.

Du kan ansöka om att få;

- Städning var tredje vecka

- Tvätt- och klädvård varannan vecka

- Färdtjänst inom Övertorneå Kommun (du bör kunna klara dig själv på platsen dit du åker, samt inte behöva fler hjälpmedel än exempelvis en rullator).

- Matdistribution, lunch och/eller middag

- Trygghetslarm

- Inköp en gång i veckan

Om du är under 75 år, vill ansöka om andra insatser eller annan omfattning än det som omfattas av förenklad handläggning. Kontakta biståndshandläggare på kommunhuset i Övertorneå via telefonnummer 0927-720 00 (växeln), alternativt ansök om denna hjälp med e-ansökan gällande hjälp i hemmet.

Frågor om e-tjänsten

Biståndshandläggare
Bistandh@overtornea.se
0927-720 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa