Medborgarförslag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vill du förändra eller förbättra något i Ívertorneň kommun, då kan du lämna in ett medborgarförslag.

Alla som är folkbokförda i Ívertorneň kommun kan lämna medborgarförslag. Kommunfullmäktige har dock beslutat att inlämnade medborgarförslag måste innehålla minst 5 namnunderskrifter för att godkännas och lyftas vidare för beredning.

Medborgarförslaget bör innehålla ett konkret förslag som politikerna kan ta ställning till. Förslaget får inte handla om myndighetsutövning eller beslut kring enskilda personer.

Alla medborgarförslag är offentliga.

Frågor om e-tjänsten

Kommunledningsförvaltningen
kommun@overtornea.se
0927 - 720 00
www.overtornea.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunledningsförvaltningen
kommun@overtornea.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa