Ansökan om hemvårdsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Hemvårdsbidrag är ett alternativ till andra service och omvårdnadsinsatser för äldre personer. Hemvårdsbidraget är ett bidrag som ger den enskilde möjlighet att ge ekonomisk ersättning till anhöriga eller andra närstående som hjälper denne med insatser i form av personlig omvårdnad eller service i stället för hemtjänstpersonal. Hemvårdsbidrag går att kombinera med andra insatser som t.ex. hjälp i hemmet.

Utgångspunkten är att hjälpen ska ges utifrån principen "hjälp till självhjälp". När make/maka, sambo, barn eller annan närstående bor tillsammans med den som söker hjälp ska behovsbedömningen beakta normalt anhörigansvar som t.ex. matlagning, städning etc. som familjen själv kan klara av. Däremot kan vissa insatser för exempelvis personlig omvårdnad berättiga till hemvårdsbidrag.

När ansökan om hemvårdsbidrag inkommit, utreder biståndshandläggare behovet av hjälp i hemmet-insatser. Sedan görs en prövning av om hemvårdsbidraget är en lämplig insats för att åtgärda det hjälpbehov som föreligger. Personer med LSS/SFB kan inte få hemvårdsbidrag och beslut tas för max 1 år i taget.

Frågor om e-tjänsten

Biståndshandläggare
Bistandh@overtornea.se
0927-720 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa